TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUALIZOVANÉ, A TEDY NEJSOU ZDE PLATNÉ CENY ANI INFORMACE. PRO AKTUÁLNÍ CENY NAVŠTIVTE, PROSÍ NAŠE NOVÉ STRÁNKY WWW.BAZENY-RELAX.CZnadpis

údržba bazénů
zpátky

Před prvním napuštěním bazénu vodou

Před každým novým naplněním bazénu je nutné bazén důkladně vyčistit od všech nečistot - vodní kámen, prach, apod. U všech bazénů platí zásada - pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody!
Po vyčištění bazénu potřete stěny a dno 10% přípravkem proti řasám.
Přípravky: Attack Detergen gel, AntiAlgen SI

Po prvním napuštění bazénu

Když naplníte bazén vodou, uveďte do provozu filtrační zařízení, plavající pevné nečistoty odstraňte síťkou a usazeniny na dně vysavačem dna. Bezprostředně po naplnění bazénu vodou proveďte první ošetření vody chlorovými přípravky, včetně stabilizátoru chlóru. Tím zbavíte vodu mikrobiologických zárodků a organických nečistot z napoučtěné vody. Jestliže napouštění trvá několik dnů, musí být první ošetření provedeno nejpozději koncem prvního dne napouštění.
Přípravky: Attack Chlor, Chock, Stabilizátor

Jestliže po prvním chlórování dojde ke hnědavému nebo zelenavému zabarvení vody, znamená to, že ve vodě je obsaženo řelezo nebo mangan. V prvních dnech po naplnění bazénu hodnotu pH neregulujte, avšak nejpozději do jednoho týdne upravte pH na ideální hodnotu 7,2 - 7,6 a začněte s pravidelnou kontrolou a úpravou vody v bazénu.
Přípravky: Attack pH plus, pH minus

V době dovolené

Pokud na delší období nebudete bazén používat a chcete je znovu používat bez toho, že budete bazén muset čistit a znovu napouštět, je důležité dodržet následující pokyny. Upravte hodnotu pH na ideální hodnotu 7,2 - 7,6. Do dávkovače chlóru dejte trojnásobnou dávku pomalu rozpustných chlorových tablet. Bazén pokud možno zakryjte fólií a zajistěte, aby denně bylo zapínáno filtrační zařízení. Po návratu zkontrolujte a upravte hodnoty pH a Cl.

Při přípravě bazénu na přezimování

Po skončení koupací sezóny zajistěte bazén na zimu. Dobré zazimování bazénu Vám ušetří práci před jarním uvedením do provozu. Vypusťte vodu z bazénu až do úrovně hladiny pod sběrač (skimer) a pod armaturu zpětné trysky. Usazeniny na stěnách bazénu v původní úrovni hladiny odstraňte čistícím přípravkem. Do zbývající vody přidejte přípravek pro přezimování, který působí proti tvorbě řas, baktérií a proti usazování vápníku.
Přípravky: Attack Detergen Winter

Měření a úprava hodnoty pH

Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, funkci zařízení a životnost bazénu. Proto je nutné, aby se hodnota pH kontrolovala minimálně 1x týdně a okamžitě se regulovaly odchylky od ideální hodnoty. Voda ke koupání má mít pH mezi 7,2 - 7,6. V tomto rozsahu je dáno největší působení chlorových přípravků.

< 7,2 kyselá oblast pH

rezavění kovových součástek, blednutí barev plastových dílů bazénů a nátěrů

7,2 - 7,6ideální oblast pH

7,6 >zásaditá oblast pH

vylučování vápníku, železa a manganu - zákal vody, zápach po chlóru, dráždění očí a pokožky, ucpání filtru
Přípravky: Attack pH plus, pH minus

Desinfekce

Desinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť jenom eliminace mikroorganismů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah chlóru je 1-1,5 mg/l. Před měřením obsahu chlóru zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme pomalu rozpustné tablety nebo granulát. Obsah chlóru měříme 1x týdně, při velkém provozu a v období horka častěji.Používáním stabilizátoru chlóru lze snížit spotřebu chlorových přípravků. Při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu koupajícími se apod.) doporučujeme aplikovat šokovou desinfekci.
Přípravky: Attack Quattro, Chlor 200g, Chlor Chock, Stabilizátor

Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace

Řasy způsobují slizká místa na dně a na stěnách bazénu a skvrny na horních plochách plaveckých bazénů. Řasy jsou živnou půdou pro bakterie. Pravidelné preventivní dávky protiřasového přípravku jsou nejlepším a nejjednodušším způsobem jak zabránit tvorbě řas.
Přípravky: Attack AntiAlgen, AntiAlgen S, AntiAlgen SI

Denně filtrujte a podle teploty vody orientačně dodržujte tuto dobu filtrace:

DF = TV/2

DF - doba filtrace v hodinách za den

TV - teplota vody