bazénové technologie - bazénová chemie bazénové technologie - bazénová chemie bazénové technologie - bazénová chemie

TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUALIZOVANÉ, A TEDY NEJSOU ZDE PLATNÉ CENY ANI INFORMACE. PRO AKTUÁLNÍ CENY NAVŠTIVTE, PROSÍ NAŠE NOVÉ STRÁNKY WWW.BAZENY-RELAX.CZ

Na této stránce jsme pro Vás připravili stručné návody použítí bazénové chemie v různých částech ročního bazénového cyklu.

Na konci každého návodu můžete najít seznam přípravků, které doporučujeme pro danný úkol použít. Podrobnější informace a ceník těchto připravků si můžete prohlédnout na našich stránkách.

V případě jakéhokoliv dotazu Vám poradíme a pomůžeme najít řešení, jak udžet vodu ve Vašem bazénu průzračnou po celý rok.

Před prvním napuštěním bazénu vodou

Před každým novým naplněním bazénu je nutné bazén důkladně vyčistit od všech nečistot - vodní kámen, prach, apod.

U všech bazénů platí zásada - pečlivé vyčištění bazénů zjednodušuje další údržbu vody!

Po vyčištění bazénu potřete stěny a dno 10% připravkem proti řasám.

Připravky: Detergent Gel, Anti Algen SI

Po prvním napuštění bazénu vodou

Když naplníte bazén vodou, uveďte do provozu filtrační zařízení, plavající pevné nečistoty odstraňte bazénovou síťkou a usazeniny na dně vysavačem dna.

Bezprostředně po naplnění bazénu vodou proveďte první ošetření vody chlórovými přípravky, včetně stabilizátoru chlóru. Tím zbavíte vodu mikrobiologických zárodků a organických nečistot z napuštěné vody.

Pokud napuštění trvá několik dnů, musí být první ošetření provedeno nejpozději koncem prvního dne napouštění.

Připravky: Chlor Chock, Stabilizátor

Jestliže po prvním chlorování dojde ke hnědavému nebo zelenavému zabarvení vody, znamená to, že ve vodě je obsaženo železo nebo mangan.

V prvních dnech po naplnění bazénu hodnotu pH neregulujte, avšak nejpozději do jednoho týdne upravte pH na ideální hodnotu 7,2 - 7,6 a začněte s pravidelnou kontrolou a úpravou vody v bazénu.

Připravky: pH plus, pH minus

V době dovolené

Pokud na delší období nebudete bazén používat a chcete jej znovu používat bez toho, že budete bazén muset čistit a znovu napouštět, je důležité dodržet následující pokyny.

Upravte hodnotu pH na ideální hodnotu 7,2 - 7,6.

Do dávkovače chlóru dejte trojnásobnou dávku pomalu rozpustných chlórových tablet.

Bazén pokud možno zajistěte, aby denně bylo zapínáno filtrační zařízení.

Po návratu zkontrolujte a upravte hodnoty pH a Cl.

Při přípravě bazénu na přezimování

Po skončení koupací sezóny zajistěte bazén na zimu.

Dobré zazimování bazénu Vám ušetří práci před jarním uvedením do provozu.

Vypusťte vodu z bazénu až do úrovně hladiny pod sběrač (skimer) a pod armaturu, zpětné trysky.

Usazeniny na stěnách bazénu v původní úrovni hladiny odstraňte čistícím přípravkem.

Do zbývající vody přidejte přípravek pro přezimování, který působí proti tvorbě řas, baktérií a proti usazování vápníku.

Připravky: Detergent - Winter

Měření a úprava hodnoty pH (1x týdně)

Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, funkci zařízení a životnost bazénu.

Proto je nutné, aby se hodnota pH kontrolovala minimálně 1x týdně a okamžitě se regulovaly odchylky od ideální hodnoty pH.

Voda ke koupání má mít hodnotu pH mezi 7,2 - 7,6.

V tomto rozsahu je dáno největší působění chlórových přípravků.

Připravky: pH plus, pH minus

Desinfekce (1x týdně)

Desinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť jenom eliminace mikroorganismů zajistí hygienickou a čistou vodu.

Ideální obsah chlóru je 1-1,5 mg/l.

Před měřením obsahu chlóru zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH.

Při ustáleném provozu používáme pomalu rozpustné tablety nebo granulát.

Obsah chlóru měříme 1x týdně při velkém provozu a v období horka častěji.

Používáním stabilizátoru chlóru lze snížit spotřebu chlórových přípravků.

Při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu apod.) nebo pokud má voda nestandardní kvalitu, doporučujeme aplikovat šokovou desinfekci.

Připravky: Quattro, Chlor 200g, Chlor Chock, Stabilizátor

Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace (1x týdně)

Řasy způsobují slizká místa na dně a na stěnách bazénu a skvrny na horních plochách bazénů.

Řasy jsou živnou půdou pro bakterie.

Pravidelné preventivní dávky protiřasového přípravku jsou nejlepším a nejjednodušším způsobem jak zabránit tvorbě řas.

Připravky: Anti Algen, Anti Algen S, Anti Algen SI