VisitorVille.com

nadpis dekorace

tlačítko
Zpět
Prohlášení o shodě č. 1/2000
dle ISO/IEC Pokynu 22, dle přílohy A ČSN EN 45 014
Výrobce a dodavatel:
Ladislav Vašák - STAPRO
Vědomice 25
413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 12788741
DIČ: 198-440312005
Tel.: 416/837667
Výrobek: Vnější laminátový parapet "STAPRO"
Výše popsaný výrobek je ve shodě s bezpečnostními předpisy
a ve shodě s objednávkou venkovních parapetů.
Název: Datum vydání:
vnější laminátový parapet 1.11.2000
Doplňující informace:
popsaný parapet je určen k vnější vodorovné ochraně parapetního
zdiva v podokenní části
Místo a datum vydání: 20.11.2000
Jméno - funkce: Ladislav Vašák Podpis:
majitel firmy